‍ در زمانی که برده داری در آمریکا قانونی و رایج بود ، زن سیاهپوستی بنام هاریت توبمن ، که خود یک برده فراری بود ، به همراه جمع دیگری آمریکایی گروهی مخفی را راه انداخته بودند بنام خط نجات . خط نجات بردگان سیاهپوست را از روی مزارع برده داران فراری میداد و مخفیانه بسوی کانادا و ایالات شمالی میبرد که در آنجا برده داری نبود . عملیات نجات بردگان بسیار پیچیده و خطرناک بود و در هر مرحله ای اگر لو میرفت ، هاریت توبمن و یارانش همگی دستگیر و تیرباران میشدند . سالها بعد که بردگی در آمریکا ملغی شد و بردگان آزاد شدند ، از هاریت توبمن پرسیدند سخت ترین مرحله  کار و عملیات شما برای نجات بردگان چه بود؟ هاریت توبمن عمیقا" به فکر فرو رفت و گفت : قانع کردن یک برده به اینکه تو برده نیستی و باید آزاد باشی!


برگرفته از کانال تلگرامی   seen