هیچ چیز ناامید کننده‌تر و آزار دهنده‌تر از این نیست که با دلیل و منطق با شخصی به بحث بپردازیم و به خیالِ اینکه با فهم او سر و کار داریم، زحمتِ زیادی بر خود هموار کنیم تا او را متقاعد سازیم، و بعد در پایان متوجه شویم که او نمی‌خواهد بفهمد! و ما با اراده‌ی او روبه‌رو بوده‌ایم، نه با منطق اش...


🖊آرتور شوپنهاور


اگر خواستید از حقیقتی دفاع کنید،

اول مطمئن شوید که آن، صرفأ 

همان دیدگاهتان نباشد


که به شدت مایلید 

حقیقت داشته باشد !


🖊نیل دگراس


کسی که دندان درد دارد فکر می کند تمام کسانی که دندانشان سالم است خوشحال هستند ...!

انسان فقیر هم همین اشتباه را راجع به افراد ثروتمند می کند


🖊برنارد شاو


در دنیایی که هر چهار دقیقه یک کودک بر اثر گرسنگی جان میدهد،


شکست عشقی تو برای من، بس احمقانه است... 


#انسان_باشیم