نیچه عقیده داشت :

افسردگی بهایی‌ست که آدم‌ها برای شناخت خود می‌پردازند. هرچه عمیق‌تر به زندگی بنگری، به همان مقدار هم عمیق‌تر رنج می‌بری ! 


📝 آروین د. یالوم

📙 وقتی نیچه گریست